Umelec používa papier na vytvorenie úžasných sôch

The Curious Mega publikoval niekoľko príbehov umelcov, ktorí skúmajú hranice listu papiera, aby vytvorili umenie. Napríklad Dán, ktorý vytvára úžasné sochy a ktorý často profituje zo hry svetla, aby jeho vzhľad bol doplnený tieňmi. Existujú tiež tí, ktorí pracujú s listami na tvorbe kusov dlhých 12 metrov pomocou šnúry.

Zdroj obrázka: Reprodukcia / Rogan Brown

Teraz jeden umelec testoval možnosti takéhoto materiálu pomocou umeleckého diela, ktorého výstavba môže trvať až päť mesiacov z dôvodu množstva detailov. Toto je Rogan Brown, ktorý pracuje s desiatkami vrstiev papierových listov predstavujúcich vzory inšpirované minerálnymi aj rastlinnými organickými formami.

Zdroj obrázka: Reprodukcia / Rogan Brown

Podľa svedectva zverejneného na jeho osobnej webovej stránke je Brown inšpirovaný „čiastočne tradíciou vedeckého dizajnu a tvorby modelov, ale najmä prácou umeleckých vedcov, ako je Ernst Haeckel.“ Vysvetľuje však, že zatiaľ čo jeho práca má vedecký základ, nakoniec je extrapolovaná Brownovou fantáziou: „Všetko musí byť vyvrhnuté hranolom predstavivosti, odstránené a nejakým spôsobom transformované.“

Zdroj obrázka: Reprodukcia / Rogan Brown

Pozrite sa na tieto a ďalšie obrázky na webovej stránke interpreta.