Pretrvávajúci muži sú pravdepodobnejšie ako ženy

Zdroj: dailymail.co.uk

Štúdia psychológa Carina Perillouxa z Williams College v Massachusetts v Spojených štátoch nedávno zistila, že evolúcia uprednostňuje mužov, ktorí sú skutočne vytrvalí v láske.

Podľa štúdie DailyMail v zásade platí, že keď muž verí, že žena má pre neho city, šance na iniciatívu, ktorá vedie k plozením, sú väčšie, aj keď záujem ženskej strany nie je pravdivý.

Na dosiahnutie tohto záveru priviedol Perilloux 96 mužov a 103 žien, ktorí boli zaradení do cvičenia „rýchleho stretnutia“, čo im umožnilo stretnúť sa za tri minúty. Pred rozhovormi účastníci hodnotili svoje vlastné atribúty a po rozhovore posúdili aj kvality potenciálneho partnera.

Pre Perilloux je pravdepodobnejšie, že muži, ktorí sa snažia investovať do vzťahu, aj keď poznajú riziká, uspejú. Viac informácií o štúdii by malo byť čoskoro uverejnené vo vlastnej ročenke vysokej školy.

Via Tecmundo