Kačice sú zelené kvôli znečisteniu rieky Atibaia, v interiéri SP

Neošetrená odpadová voda vypúšťaná do rieky Atibaia v priehrade Salto Grande v Americana (SP) spôsobila, že kačice, ktoré obývajú lokalitu, získali zelenú farbu v perách. Perie vtákov bolo obvykle zafarbené nadmerným množením rias a cyanobaktérií, ktoré uvoľňujú toxíny a kontaminujú vodu.

Cyanobaktérie sú tiež škodlivé pre človeka a spôsobujú príznaky, ako sú bolesť hlavy, bolesť brucha, hnačka a vracanie, ak dôjde k požitiu kontaminovanej vody a kožné vyrážky, opuch pier a astmy, okrem iného v prípade kontaktu.

O možnosti zrýchlenej reprodukcie mikroorganizmov sa diskutovalo už štyri roky. Na vyriešenie problému je potrebné, aby všetky mestá, ktoré používajú rieku Atibaia na zneškodňovanie odpadových vôd, zaobchádzali s odpadom správne.

Na prvý pohľad