Ako si ľudia predstavovali rok 2000 v roku 1900

Dnes sa zdá ťažké predstaviť si, ako ľudia v 20-tych rokoch premietli budúcnosť, pretože napriek všetkým transformáciám, ktoré zažili, sa v priebehu rokov zmenilo mnoho ďalších vecí. Vyskúšajte túto úžasnú vzorku, ktorá skúma budúcu víziu tohto obdobia pre 2000. roky:

Lietajúci autobus v roku 2000 (Zdroj: Wikimedia)

(Zdroj: Wikimedia)

Futuristické obrázky boli nakreslené niekoľkými francúzskymi umelcami, vrátane Jean-Marca Côtého, a zafarbili karty do krabičiek na cigarety a cigarety. Pohľadnice z obdobia tiež zobrazovali obrázky. Ich prvá séria bola vyrobená pre 1900 univerzálnu výstavu v Paríži. Ilustrácie získali väčší význam až po vydaní knihy Budúcnosť: Vízia z roku 2000 od Isaaca Asimova z roku 2000, ktorú pripravil Isaac Asimov v roku 1986. Aj keď si umelci neboli celkom istí, aká bude budúcnosť, obrázky sú napriek tomu zaujímavé.

Práca hasičov by bola dynamickejšia (Zdroj: Wikimedia)

Policajti by mali pri prenasledovaní k dispozícii nové zdroje (Zdroj: Wikimedia)

Pošťáci by mali menej únavnú rutinu (Zdroj: Wikimedia)

Audiojournal v roku 2000 (Zdroj: Wikimedia)

Holičstvo v roku 2000 (Zdroj: Wikimedia)

Kino v roku 2000 (Zdroj: Wikimedia)

Je zaujímavé poznamenať, že v čase, keď boli návrhy vytvorené, bola technológia už vnímaná ako veľký hnací motor ľudstva. Vo vzorke sa však nepreskúmal celkový pohľad na znečistenie a škody spôsobené technologickými zdrojmi, keď sa nadmerne využíval. Ľudské myslenie sa napokon veľmi líšilo od nášho. Keby sa dnes vytvorili nové návrhy, predstava budúcnosti by určite bola úplne iná.

Pomoc v domácnosti v roku 2000 (Zdroj: Wikimedia)

Rybolov v roku 2000 (Zdroj: Wikimedia)

Kuchyňa v roku 2000 (Zdroj: Wikimedia)

Snaha o mikróby (Zdroj: Wikimedia)

(Zdroj: Wikimedia)

Elektrický vlak v roku 2000 (Zdroj: Wikimedia)

The Robotic Orchestra (Zdroj: Wikimedia)

Nanotechnológia, roboti, softvér, ktorý dokáže písať romány: nič z toho nebolo predstavené. Dnes zažívame väčšie možnosti vzhľadom na akumuláciu potrieb. Mnohé z nich boli propagované reklamou a mnoho ďalších vyvstalo z problémov, ktoré nám modernosť priniesla. Niektoré zdroje, ktoré sa v tom čase predpokladali, ak sú realizovateľné, by nám však mohli byť dnes užitočné.