Študenti majú odloženú maturitu po hre v prísahe. Alebo nie

Vysokoškolské vzdelanie má vždy nejaký vtip, ale to, čo absolventi filmov PUC-Rio zaplatili draho. Všetko bolo v poriadku až do prísahy, keď sa študent, ktorý čítal text, rozhodol uvoľniť atmosféru.

Na konci každej vety rečník pridal slovo „alebo nie“, čo nakoniec zmenilo význam niektorých viet. Predstavte si, že si vypočujem toto: „Sľubujem, že svoje povolanie budem vykonávať v duchu tých, ktorí sa venujú skutočnému poslaniu služby, vždy s ohľadom na spoločné dobro. Alebo nie .

Robím si srandu ... Alebo nie

Zdroj obrázka: Reprodukcia / OGlobo

Ostatní študenti, ktorí tento vtip nepoznali, nakoniec opakovali slová študenta a vtip dokonca považovali za vtipného. Problém je, že predsedajúcemu profesorovi Césarovi Romerovi sa nepáčilo to, čo videl. Informoval portál Globo Education, že ceremoniál prerušil len z úcty k rodičom.

Len čo sa ceremoniál skončil, videozáznam prísahy bol zaslaný na fakultu univerzity a promócia bola zrušená a ceremoniál bol odložený na iný dátum. Podľa Romera sa rozhodnutie prijalo tak, aby sa študenti naučili takýto postoj nezaujímať. Alebo nie.